Чанти и сакове

Seac sub AIRBUS 600 - 117 lt
Seac sub AIRBUS 400 - 98 lt
Seac sub DRY BAG - 120 lt, 60 lt

Seac sub NET - 77 lt