Продукти Puma спрени от производство

Puma Huntac
Puma Scout
Puma German Expedition Knife

Puma Waldhai
Puma Hunters Companion
Puma New Hunter

Puma Buddy II
Puma Skinner II
Puma Bowie II

Puma Naris Olive
Puma Alligator Olive
Puma Shark Olive

Puma New Hunter Olive
Puma Bowie II Olive
Puma New Pro Hunter Kraton

Puma Irbis II
Puma Medici
Puma knife of the year 2005

Puma kitchen block Tosca
Puma 806050 Damast
Puma 116300

Puma 7306011
Puma 7336711
Puma 7362411

Puma 7339111 PUMA TEC one-hand knife
Puma 7339210 PUMA TEC Einhandmesser
Puma 7300010 PUMA TEC Taschenmesser

Puma 810014
Puma 7298909
Puma 7333612

Puma 7306212
Puma 7307509
Puma 7305009

Puma 7305208
Puma 7326109
Puma 7327109

Puma 7331909
Puma Качество традиция
Puma 810113

Puma 810114
Puma 810115